:: دوره 2، شماره 4 - ( 11-1395 ) ::
جلد 2 شماره 4 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر سیستم‌های مغزی رفتاری بر ولع مصرف مواد با میانجی‌گری تحمل پریشانی: مطالعه سابقه خانوادگی اعتیاد
وحیده دهاقین1، صمد رحمتی* 2
1- کارشناس ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران
2- دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز ، rahmati.samad@yahoo.com
چکیده:   (432 مشاهده)

زمینه و هدف: ولع مصرف که مهمترین عامل عود اعتیاد است می­تواند تحت تأثیر عوامل شخصیتی، هیجانی و اجتماعی- خانوادگی قرار بگیرد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیستم­های مغزی رفتاری بر ولع مصرف مواد با میانجی­گری تحمل پریشانی ضمن بررسی سابقه خانوادگی اعتیاد انجام گرفت.
روش بررسی: روش پژوهش توصیفی- همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری کلیه مصرف‌کنندگان مواد مخدر شهر تهران بود که در نیمه اول سال 1395 به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کرده بودند، از این بین با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله‌ای 250 نفر انتخاب و به پرسشنامه­های جمعیت­شناختی، وسوسه مصرف مواد پس از ترک، سیستم­های بازداری/فعال­سازی رفتاری و تحمل پریشانی پاسخ دادند. داده­ها با آزمون­های آماری t مستقل و ضریب همبستگی Pearson و توسط نرم افزار SPSS18 تحلیل شدند. برای آزمون رابطه میانجی از مراحل پیشنهادی Baron & Kenny به روش رگرسیون سلسله مراتبی همزمان استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد تحمل پریشانی در رابطه بین سیستم فعال­سازی رفتاری و ولع مصرف نقش واسـطه‌ای دارد. الگوی به دست آمده در گروه با سابقه خانوادگی اعتیاد منطبق بر الگوی کل نمونه بود، ولی در گروه بدون سابقه خانوادگی اعتیاد تحمل پریشانی در رابطه بین سیستم فعال­سازی رفتاری و ولع مصرف واسطه نشد.
نتیجه‌گیری: تحمل پریشانی عاملی مهم می­باشد که می­تواند تأثیر مخرب سیستم فعال­سازی رفتاری را در ولع مصرف مواد و در نتیجه عود اعتیاد خنثی نماید؛ بنابراین طراحی و اجرای برنامه­ای تخصصی­تر در فرایند ولع مصرف با در نظر گرفتن سطح تحمل پریشانی افراد و بخصوص نقش سابقه خانوادگی اعتیاد پیشنهاد می­شود.

واژه‌های کلیدی: سیستم‌های مغزی رفتاری، ولع مصرف، تحمل پریشانی، سابقه خانوادگی اعتیاد
متن کامل [PDF 875 kb]   (162 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی بالینی
دریافت: ۱۳۹۵/۹/۲۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۶ | انتشار: ۱۳۹۶/۷/۳
* نشانی نویسنده مسئول: rahmati.samad@yahoo.com


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 4 - ( 11-1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها